English Norsk

Rekom er en uavhengig avfallsmegler som tilbyr avfallsleverandører og -kjøpere bærekraftige løsninger for material- og energigjenvinning.

Les mer
 • Rekom vant restavfallsanbud for Helgeland Avfallsforedling (HAF) IKS

  Publisert 04.05.18

  Rekom vant anbudskonkurranse for mottak, transport og energigjenvinning av restavfall fra husholdning og næring for HAF. Kontrakten startet 01.04.2018, og gjelder en årlig mengde på ca. 5.000 tonn. Kontraktens periode er 3 år med mulighet å prolongere i 1 år + 1år. Les mer

 • Rekom vant restavfallsanbud for Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL).

  Publisert 30.04.18

  Rekom vant anbud for transport og sluttbehandling av ca. 8.500 tonn restavfall fra FIMILs avfallsanlegg i Porsanger. Restavfallet sendes til energigjenvinning i Sverige og kontrakten startet 01.04.2018. Rekom har tidligere har hatt dette anbudet (2013-2018) og forlenger nå samarbeidet til 2020, med mulighet for opsjon i ytterligere 1 + 1 år. Les mer

 • Rekom AS utvider samarbeid i Tyskland til år 2020.

  Publisert 27.04.18

  Med samarbeidspartner Returo Entsorgungs GmbH har Rekom utvidet import av RDF til energigjenvinning til mottaksverket MVA Bonn i Tyskland. MVA Bonn er eid av Stadtwerke Bonn GmbH og samarbeidet utvides til år 2020. Rekom vil levere opp til 10.000 tonn per år med gardintrailers. Les mer

 • Rekom har inngått samarbeid med Statkraft Varme AS for import av RDF fra UK

  Publisert 18.12.17

  Rekom er godt i gang med et ettårig samarbeid for transport og lagring av RDF (refused derived fuel) som sendes til energigjenvinning hos Statkraft Varme AS. Årlig mengde er ca. 10 000 til 12 000 tonn. Les mer

 • Rekom vant anbudskonkurransen for håndtering av restfraksjon fra husholdningsavfall fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

  Publisert 18.12.17

  Rekom vant anbudskonkurransen for håndtering av restfraksjon fra husholdningsavfall fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS. Anbudet omfatter transport og behandling av ca. 12 000 tonn fra Miljøstasjon Dal Skog. Kontrakten starter i 2018 og har en varighet på to år med mulighet til å forlenge kontrakten 1+1 år. Les mer

 • Rekom digitaliserer vareflyten i selskapet

  Publisert 29.11.17

  Som en del av Rekom’s digitaliseringsstrategi har selskapet søkt om og fått godkjent flerårig SkatteFUNN-prosjekt under tittelen «Digital optimalisering av vareflyt». Rekom har en vareflyt på over 500.000 tonn med avfallsressurser som går til energi- og materialgjenvinning. Det er den totale løsningen med behandling og transport som gir kundeverdi og som skal optimaliseres med hensyn på pris, kvalitet og miljø.Les mer