English Norsk

Rekom er en uavhengig avfallsmegler som tilbyr avfallsleverandører og -kjøpere bærekraftige løsninger for material- og energigjenvinning.

Les mer
 • Biogass som drivstoff i ny transportløsning for avfall til energigjenvinning

  Publisert 05.12.18

  REKOM AS er stolt av å samarbeide med Partifrakt AS og ØRAS IKS for å transportere avfall til energigjenvinning, med en av de første lastebilene som skal kjøre på flytende biogass til en av REKOMS nedstrømsløsninger i Sverige. Les mer

 • Rekom-teamet utvidet med tre unge og lovende talenter.

  Publisert 03.10.18

  Som et ledd i styrkingen av markedsteamet vårt, har Rekom gjennom sommeren rekruttert tre nye traineer til hovedkontoret vårt i Bergen. Disse er Christina Moseng Telnes, sivilingeniør fra NTNU, Fabian Lindseth Mæland, siviløkonom fra NHH, og Sara Andreassen Søreide, også hun siviløkonom fra NHH.Les mer

 • Endringer i ledelsen

  Publisert 20.09.18

  Rekom har styrket laget med Erik-André Sølberg som ny salgs- og markedsdirektør. Videre er Eirik Fjeldstad konstituert som daglig leder, og han får med seg Sølberg og Yngvil Henanger Woxen i ledelsen av selskapet fremover. Les mer

 • Flerårig RDF forsyningsavtale med EAB

  Publisert 19.06.18

  Rekom AS har inngått en flerårig avtale med energigjenvinningsanlegget Energie Anlage Bernburg GmbH (EAB). EAB er en del av Tönsmeier gruppen og Rekom forlenger med dette det eksisterende samarbeidet.Les mer

 • Rekom vant restavfallsanbud for Helgeland Avfallsforedling (HAF) IKS

  Publisert 04.05.18

  Rekom vant anbudskonkurranse for mottak, transport og energigjenvinning av restavfall fra husholdning og næring for HAF. Kontrakten startet 01.04.2018, og gjelder en årlig mengde på ca. 5.000 tonn. Kontraktens periode er 3 år med mulighet å prolongere i 1 år + 1år. Les mer

 • Rekom vant restavfallsanbud for Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL).

  Publisert 30.04.18

  Rekom vant anbud for transport og sluttbehandling av ca. 8.500 tonn restavfall fra FIMILs avfallsanlegg i Porsanger. Restavfallet sendes til energigjenvinning i Sverige og kontrakten startet 01.04.2018. Rekom har tidligere har hatt dette anbudet (2013-2018) og forlenger nå samarbeidet til 2020, med mulighet for opsjon i ytterligere 1 + 1 år. Les mer