English Norsk

Geminor – Overtakelse av aksjer i Rekom

Geminor har med virkning fra 29. november 2019 overtatt aksjene i Rekom AS. Geminor vil gjennom sitt eierskap i Rekom sørge for at gjeldende forpliktelser overholdes mot kunder og leverandører på en best mulig måte og arbeide for å sikre lønnsom og god drift av selskapet.

Publisert 29. november 2019

Markedet for mange fraksjoner er inne i en vanskelig periode grunnet problemer med eksport av papp og papir til Asia og generelt for mye avfall i markedet. Rekom vil gjennom et samarbeid med Geminor få tilgang til flere løsninger for alle fraksjoner og med dette kunne øke leveransesikkerheten for både leverandører og mottakere. Sammen vil Rekom og Geminor sørge for at det etableres/videreføres en god driftsorganisasjon med oppfølging av løpende kontrakter. Vi vil innen kort tid komme tilbake med hvordan Rekom vil bli organisert og aktuelle kontaktpersoner for ulike fraksjoner, logistikk og annet.

Brev til våre kunder og samarbeidspartnere 29112019