English Norsk

Generalforsamling mai 2019

Rekom AS innkaller etter vedtektenes § 4 til ordinær generalforsamling 22. mai 2019.

Publisert 2. mai 2019

Adresse for dagen: Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen, Norge
Overnatting i forbindelse med generalforsamlingen bestilles og betales av den enkelte, til pris kr. 1190,-
Grand Terminus: (+47) 55 21 25 00 – www.grandterminus.no

Program:
kl. 10:30-12:00 Eiermøte
kl. 12:00-13:00 Lunsj
kl. 13:00-14:00 Generalforsamling

Vi minner om at det arrangeres eiermøte før generalforsamlingen. Agendaen for eiermøtet vil bli annonsert, men det er svært viktig at så mange som mulig deltar på dette møtet.

Etter vedtektene § 5 behandles og avgjøres følgende på ordinær generalforsamling:
• Selskapets årsberetning fra foregående år
• Fastsettelse av årsregnskap og balanse
• Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
• Fastsettelse av honorarer til styret og godkjenning av revisors honorar
• Valg av leder, nestleder, styrets medlemmer og varamedlem
• Eventuelt valg av revisor
• Andre saker ifølge lov, forskrift eller vedtekt som hører inn under generalforsamlingen

Fullstendig dokumentasjon kan mottas ved henvendelse til selskapet. Dette, samt påmelding, sendes til marked@rekom.no.

20190522_Saksliste_Generalforsamling_REKOM_AS