English Norsk

Blir du vår nye trainee innen sirkulær økonomi, bærekraft og energi?

REKOM søker en trainee til engasjement ved vårt kontor i Bergen, der du vil jobbe med drift, økonomi og markedsarbeid. Vi er på jakt etter deg som har forretningsforståelse, kombinert med interesse for sirkulær økonomi og bærekraftige løsninger.

Publisert 23. mars 2018

REKOM er et ledende selskap innen material- og energigjenvinning av ulike typer avfall. Kundene våre er kommunale og interkommunale selskaper, samt private aktører i Europa. Som trainee hos oss vil du bidra til å utvikle virksomheten videre, gjennom arbeidsoppgaver knyttet til drift, økonomi og marked.

Vi søker deg som har interesse for sirkulær økonomi, bærekraft og energi, og som ønsker å bidra i utviklingen av enda bedre løsninger for kundene våre. Samtidig ønsker vi en trainee med forretningsforståelse, da du blant annet vil delta i anbudsprosesser og utviklingen av nye markeder. Evne til å arbeide strukturert og selvstendig, samtidig som du samarbeider godt, verdsettes også høyt. Vi søker primært deg med mastergrad innen økonomi eller teknologi, og du bør være nyutdannet eller ha inntil to års arbeidserfaring etter studiene.

I REKOM blir du en del av et endringsvillig arbeidsmiljø med høyt tempo. Samtidig inngår du i et team som gir deg god støtte og faglig sparring. Engasjementet som trainee varer i utgangspunktet i ett år, men er du den rette for oss er mulighetene for fast ansettelse gode.


ARBEIDSOPPGAVER:

Drift

 • Daglige driftsoppgaver, med fokus på forenkling/forbedring
 • Bestille transport for avfallsleveranser
 • Aktiv bruk av transportstyringssystemet, herunder videreutvikling og effektivisering
 • Søknad om eksporttillatelser, oppfølging og implementering
 • Overvåke og undersøke transportpriser, foreta kvalitetssikring og kontroll av transporter

Økonomi

 • Overvåke og holde oversikt over relevante anbud
 • Lede anbudsprosesser, planlegge og levere anbud
 • Dokumentkontroll for anbuds- og tilbudsleveranser
 • Foreta oppgjør og avstemming
 • Utarbeide kontraktsoversikter
 • Rapportering av måltall for kunde- og produktlønnsomhet
 • Utarbeide resultat- og kontantstrømsanalyser
 • Overvåke volum- og valutaeksponering

Marked

 • Delta i prosjekter innen ulike områder, som fellesinnkjøp for flere avfallsselskaper, anbud for kjøp av gjenvinningstjenester mv.
 • Analysearbeid, bl.a. kartlegging av markedet for omsetning av eksisterende og nye avfallsprodukter
 • Følge opp eksisterende avtaler og kontrakter
 • Innkjøp og salg av utsorterte råvarer
 • Utarbeide løsninger med sikte på å skaffe våre kunder gode transport- og gjenvinningsløsninger


UTDANNING, KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Mastergrad innen økonomi eller teknologi fra anerkjent utdanningsinstitusjon
 • Nyutdannet eller med inntil to års erfaring
 • Interesse for sirkulær økonomi, bærekraft og energi
 • Erfaring med bruk av MS Office/Excel og rapporteringsverktøy
 • Strukturert, engasjert og ansvarlig
 • Selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Gode engelskkunnskaper


REKOM TILBYR

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy aktivitet
 • Moderne kontorer med sentral beliggenhet i Bergen
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende bransje
 • Engasjement av ett års varighet, med mulighet for fast ansettelse
 • Konkurransedyktige betingelser, deriblant gode forsikringsordninger

Stillingen rapporterer til CFO. Send en kortfattet søknad med CV til soknad@rekom.no innen 27.04.2018. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en intervjuprosess.


OM REKOM

REKOM AS ble stiftet i 1998, og eies av 48 norske kommuner og interkommunale selskaper. Selskapet er en betydelig aktør i markedet for råvarer til energi- og materialgjenvinning, der vi sikrer kundene våre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall. Gjennom innovative og miljøvennlige løsninger sørger vi for at avfallsressursene blir ivaretatt og at kundene får høyest mulig kundeverdi.

REKOM omsetter årlig for ca. 370 millioner kroner, har 13 ansatte og hovedkontor i Bergen. Kundene våre er kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper, samt private aktører i Europa.