English Norsk

Historikk

Rekom ble stiftet i 1998.

Formålet med opprettelsen var å sikre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall slik at ressursene ble ivaretatt og selskapene fikk omsatt varene sine til en best mulig pris i markedet.

I løpet av årene har selskapet etablert seg som en betydelig aktør i det norsk-svenske
markedet for råvarer til energi- og materialgjenvinning.