English Norsk
miljø

Miljø

Vårt mål er å redusere miljøproblemer og kostnader knyttet til
avfallshåndtering .

Vi stiller strenge krav til at våre samarbeidspartnere skal være sertifiserte, og at de utfører sine tjenester I henhold til gjeldende miljølovgivning.

I Norge har Rekom vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å endre norsk avfallspolitikk, og en pådriver i skiftet fra deponering til material- og energigjenvinning.