English Norsk
Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) inneholder de fleste produktkategorier, men har den fellesnevneren at de oppstår i forbindelse med anleggsarbeid. I følge KLIF oppstår det årlig 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Bygg- og anleggsavfall skal kildesorteres basert på avfallsstoffkoder. Mange av disse avfallsstoffkodene vil være farlig avfall. Disse har vi samlet i en egen produktkategori.

 Produkter:
–          Vinyl
–          Isolerglassruter
–          Takpapp
–          Gips
–          Kork
–          Betong
–          Isolasjon
–          Plast med brommerte flammehemmere

Vi leter også etter behandlingsløsninger for andre typer BA-avfall på henvendelse.