English Norsk

Masser

Med masser menes jord, stein og grus som skal flyttes fra et sted til et annet. I de fleste tilfeller er det snakk om forurensede masser. Disse kan igjen deles inn i masser som  er ikke-farlige og masser som kategoriseres som farlig avfall på grunn av for høye verdier av tungmetaller og andre stoffer.

Masser kan enten deponeres slik de er, avhengig av organisk innhold og tilstandsklasse, eller de kan renses for å deretter å kunne deponeres eller benyttes på nytt. Masser med høyt organisk innhold og høy forurensningsgrad forbrennes og inngår i energigjenvinningsprosesser.

Produkter:
– Forurensede masser, ikke farlig
– Forurensede masser, farlig avfall
– Alunskifer