English Norsk
Impregnert trevirke

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke er i all hovedsak klassifisert som farlig avfall og skal behandles deretter. Impregnert trevirke omtales også som «grønt trevirke», trykkimpregnert og CCA, avhengig av hva det er impregnert med.

Impregnert trevirke går til forbrenning og utnyttes til energigjenvinning i form av varme, damp og elektrisitet.

Produkter:
–          Kreosotimpregnert trevirke
–          CCA-impregnert trevirke
–          Kobberimpregnert trevirke (regnes ikke som farlig avfall)