English Norsk
Matavfall

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall deler vi inn i to produkter; matavfall fra husholdninger og biologisk avfall fra andre kilder, f.eks slam og frityrolje. Ca. 70 prosent av husstandene i Norge har tilbud om kildesorteringsordning for matavfall.

Våtorganisk avfall går til kompostering eller annen biologisk behandling som resulterer i elektrisitet, varme og/eller biogass. Man oppnår også å ta vare på alle mineralene i avfallet og kan tilbakeføre dette til naturen i form av gjødsel.

Produkter:
–          Matavfall fra husholdninger
–          Biologisk avfall fra andre kilder