English Norsk
papp og papiravfall

Papp og papiravfall

Med returfiberprodukter mener vi produkter av cellulose som kan kildesorteres og materialgjenvinnes. Dette inkluderer f.eks. avispapir, drikkekartong, bølgepapp og emballasjekartong. I Norge finnes det produsentansvarsordninger for noen av disse produktene.

Papp- og papiravfall blir enten kildesortert og/eller sentralsortert. Deretter blir det levert til papp- og papirprodusenter som blander dette inn i sin produksjon. Papp og papir er en internasjonal handelsvare, og en del volum eksporteres til Asia.

Produkter:
– Mixed papir til sortering
– Mixed papir ferdig sortert
– Bølge-85
– Bølge-95
– De-ink
– KAS