English Norsk
Plastprodukter

Plastprodukter

Plastprodukter kan deles inn i hovedgruppene husholdningsplast og næringsplast. Innenfor hver gruppe finnes det igjen en rekke plasttyper. I enkelte kommuner i Norge har man tilbud om kildesorteringsløsninger for husholdningsplast. Denne plasten går til materialgjenvinning gjennom egne system. Rekom håndterer i hovedsak bare næringsplast.

Plast generelt blir sortert på sentrale anlegg, vasket, kvernet og smeltet til granulat som kan gå inn igjen i produksjon av nye plastprodukter. Materialgjenvinning av plast har en høy miljøeffekt. Plast som ikke kan materialgjenvinnes blir energigjenvunnet.

Produkter:
– Landbruksplast
– PP-sekk
– Energiplast
– LDPE
– HDPE
– HDPP