English Norsk

Restavfall

Restavfall er det som er igjen når alle avfallstyper som kildesorteres er sortert ut. Restavfall oppstår både i husholdninger og gjennom næringsvirksomhet. Mange steder omtales det også som «brennbar fraksjon».

Restavfall går til forbrenning og utnyttes til energigjenvinning i form av varme, damp og elektrisitet.

Produkter:
–     Husholdningsavfall med biologisk avfall
–     Husholdningsavfall uten biologisk avfall
–     Næringsavfall
–     Grovavfall