English Norsk
Returtre

Trevirke

I Rekom skiller vi mellom returtrevirke og jomfruelig virke. Returtrevirke kan leveres som knust, kompaktert eller kvernet materiale. Jomfruelig virke eller rent trevirke leveres som oftest ferdig kvernet via oss.

Begge produktene går til forbrenning, og utnyttes til energigjenvinning i form av varme, damp og elektrisitet.

Returtrevirke blir ofte omtalt som RT eller rivningsvirke.

Produkter:
–          Kompaktert RT
–          Kvernet RT
–          Ubehandlet RT/pallevirke
–          Skogsflis
–          Greiner og topper
–          Hageavfall