English Norsk

Rekom digitaliserer vareflyten i selskapet

Som en del av Rekom’s digitaliseringsstrategi har selskapet søkt om og fått godkjent flerårig SkatteFUNN-prosjekt under tittelen «Digital optimalisering av vareflyt». Rekom har en vareflyt på over 500.000 tonn med avfallsressurser som går til energi- og materialgjenvinning. Det er den totale løsningen med behandling og transport som gir kundeverdi og som skal optimaliseres med hensyn på pris, kvalitet og miljø.

Publisert 29. november 2017

– Arbeidet med digitalisering blir svært viktig for at selskapet skal være konkurransedyktig i fremtiden. Det at vi nå har definert et prosjekt og fått positiv respons av Forskningsrådet gir oss muligheten til å forme selskapet slik at vi er godt posisjonert i fremtiden innen digital- og sirkulærøkonomi, sier CFO Eirik Fjeldstad, som har ansvaret for selskapets forretningsutvikling.

Selskapet er også representert i programmet «Brytningstid» på NHH som danner et godt rammeverk for de strategiske endringene selskapet foretar. Programmet gir sparring fra deltakere fra ulike bransjer og forankring i anerkjente metoder og modeller fra landets fremste forskere og forelesere innen digital økonomi og bærekraftige forretningsmodeller.