English Norsk

Rekom AS driftes videre med nye eiere

29. november var det klart, Geminor AS hadde fått aksept om å kjøpe alle aksjer i Rekom. Ny styreleder i Rekom er Kjetil Vikingstad.

Publisert 10. desember 2019

Rekom skal driftes videre som selskap og betjene alle sine kunder som før.

• De kunder som i høst mottok et akseptdokument for signering for overføring
av avtaler til en tredjepart kan derfor se bort fra dette. Driften av disse
avtalene vil fortsette i Rekom og driftes av Rekomteamet.

• De pappavtaler som går inn mot Ranheim og som avsluttes 31.12.2019,
driftes ut året. De som ønsker videreføring av avtaler kan ta kontakt med
regionsansvarlige for sin region.

Skulle det være spørsmål eller uklarheter ber vi dere ta kontakt med vår driftsavdeling
55 90 44 62.

Brev til kunder og samarbeidspartnere