English Norsk

Rekom har inngått samarbeid med Statkraft Varme AS for import av RDF fra UK

Rekom er godt i gang med et ettårig samarbeid for transport og lagring av RDF (refused derived fuel) som sendes til energigjenvinning hos Statkraft Varme AS. Årlig mengde er ca. 10 000 til 12 000 tonn.

Publisert 18. desember 2017

Vi har jobbet målrettet for å tilby Statkraft et konkurransedyktig tilbud basert på rett kvalitet, miljø, solide samarbeidspartnere og en lean logistikkløsning. Vi takker Statkraft for tilliten, og vi ser frem til å utvikle samarbeidet for kommende år, sier Marcos Arizti, Business Development Manager i Rekom.

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Anlegget håndterer årlig over 220 000 tonn husholdningsavfall hvorav ca. 100 000 tonn allerede leveres av i regi av Rekom under eksisterende kontrakter.

For å ivareta fleksibilitet i leveransene landet Rekom på to løsninger for importen; 5000 tonn leveres direkte i 40-fots containere og 5000 tonn skipes med sideportfartøy til et lokalt utendørslager før RDF-ballene transporteres til energigjenvinning. – Den unike og effektive logistikkløsningen ble avgjørende for at Rekom ble tildelt kontrakten for transport og lagring av RDF til energigjenvinning hos Statkraft, sier Snorre Gangaune, Senior Business Development Manager i Statkraft Varme.