English Norsk

Rekom er blitt miljøsertifisert

Våren 2017 ble Rekom miljøsertifisert innen ISO 14001:2015-standarden.

Publisert 19. juni 2017

Formålet med ISO 14001:2015-sertifiseringen er å hjelpe selskaper med å redusere belastningen sin på miljøet og legge til rette for en bærekraftig vekst.

– Å bli sertifisert innen ISO 14001:2015 er viktig for oss, både med tanke på anbudsprosesser, men også for å sette miljøfokuset vårt i et kjent system, sier Yngvil Henanger Woxen, kvalitetsleder i Rekom.

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I 2012 var det utstedt mer enn 285 000 gyldige sertifikater til bedrifter i 167 land. I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater.

Rekom har dessuten vært sertifisert innen ISO 9001, en anerkjent kvalitetsstandard, siden 2010. I 2016 ble Rekom resertifisert i ISO 9001:2015 som det første selskapet i Norge av Bureau Veritas. Miljø- og kvalitetssystemene er ikke to separate systemer, men er ment å utfylle hverandre.

– Miljø- og kvalitetssystemet vårt er en integrert del av hverdagen vår. Det gir økt kvalitet på tjenestene våre, og legger til rette for stadig forbedring. Vi er i stadig utvikling og bruker jevnlig innspill fra våre interessenter og samarbeidspartnere til å bli bedre, sier Woxen.