English Norsk

Rekom inn i RDF Export Industry Group

Rekom har blitt medlem av RDF Export Industry Group, en organisasjon for aktører innen sektoren for avfallsbasert brensel (RDF). Gruppen består nå av 26 europeiske medlemmer.

Publisert 15. mars 2017

RDF Export Industry Group ble opprettet i 2015. Gruppen har som mål å tilby en plattform der de ulike medlemmene kan kommunisere arbeidet sitt ut til tredjeparter som myndigheter og andre sentrale aktører i form av rapporter, presentasjoner og annet kommunikasjonsmateriale. Gruppens medlemmer inkluderer en rekke store avfallsleverandører og -operatører i Europa.

I løpet av sine første to år har gruppen undersøkt og analysert forhold omkring RDF-eksport fra Storbritannia og relaterte emner. Dette arbeidet inkluderer en markedsrapport med evidensbasert informasjon som har vurdert juridiske, miljømessige og økonomiske forhold knyttet til RDF-eksport.

– Dette er en utmerket anledning for Rekom til å knytte sterkere bånd med det europeiske RDF-markedet samt styrke relasjonen til eksisterende kunder i Europa, sier Marcos Arizti, Business Development Manager Europe i Rekom.