English Norsk

Rekom styrker selskapet og bygger organisasjonen for fremtiden

Styret og ledelsen i Rekom ønsker å styrke selskapet ved å tilføre kompetanse som skal sikre gode tjenester for våre kunder og leverandører. Selskapet har tilført kompetanse med rekruttering i faste stillinger fra ledende utdanninginstitusjoner i Norge og ønsker nå å kombinere denne med personer som har betydelig bransjeerfaring.
Det er derfor gledelig å meddele at Peder Barrling blir ny salgssjef for nedstrømsvirksomheten til Rekom.

Publisert 25. april 2019

Peder har lang erfaring fra bransjen og har tidligere jobbet for TVL (Tekniska Verken i Linköping) som innkjøper av avfallsressurser til energigjenvinning. Det er et trivelig gjensyn for ansatte i Rekom ettersom Peder tidligere har vært ansatt i Rekom som leder for Europa-satsingen. I mellomtiden har han hatt ulike lederstillinger i logistikkonsernet Servistik.

Erik-André Sølberg som er Salg- og markedsdirektør i Rekom er svært tilfreds med å få Peder med på laget: – Peder er en sterk bransjeprofil med kunnskap om kjernevirksomheten til Rekom som er behandling og logistikk.
Erik-Andre Sølberg er nå NK i selskapet.

– Styret og ledelsen har som mål å styrke selskapet fremover og ansettelsen av Peder Barrling er et viktig steg fremover, sier Eirik Fjeldstad, konstituert daglig leder (CEO) i Rekom. Selskapet vil i fortsettelsen ha som mål å rekruttere til regioner der vi kan betjene kunder med tett oppfølging og har nå tilstedeværelse i Bergen, Bodø og Linköping.