English Norsk

Rekom vant anbudskonkurransen for håndtering av restfraksjon fra husholdningsavfall fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Rekom vant anbudskonkurransen for håndtering av restfraksjon fra husholdningsavfall fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS. Anbudet omfatter transport og behandling av ca. 12 000 tonn fra Miljøstasjon Dal Skog. Kontrakten starter i 2018 og har en varighet på to år med mulighet til å forlenge kontrakten 1+1 år.

Publisert 18. desember 2017

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, ØRAS, er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for til sammen over 75 000 innbyggere.

Tildelingskriteriene for å vinne var basert på hvilke tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier: pris 50 % og kvalitet (miljø og utførelse av oppdrag) 50 %. Det var totalt fem leverandører som leverte tilbud, og Rekom fikk beste totalscore.