English Norsk

Rekom vant restavfallsanbud for Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL).

Rekom vant anbud for transport og sluttbehandling av ca. 8.500 tonn restavfall fra FIMILs avfallsanlegg i Porsanger. Restavfallet sendes til energigjenvinning i Sverige og kontrakten startet 01.04.2018. Rekom har tidligere har hatt dette anbudet (2013-2018) og forlenger nå samarbeidet til 2020, med mulighet for opsjon i ytterligere 1 + 1 år.

Publisert 30. april 2018

Finnmark Miljøtjeneste AS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Hovedoppgaven til selskapet er å utføre kommunale renovasjonstjenester, det vil si innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og fritidsboliger. I tillegg får selskapet inn en god del næringsavfall via miljøstasjoner og via Gairasmoen avfallsanlegg.

Tildelingskriteriene for å vinne var basert på følgende kriterier: Pris (transport av restavfallet) 50 %, og Pris (sluttbehandling av restavfallet) 50 %. Det var 2 leverandører som leverte tilbud, og Rekom fikk beste totalscore.