English Norsk

Rekom vant restavfallsanbud for Helgeland Avfallsforedling (HAF) IKS

Rekom vant anbudskonkurranse for mottak, transport og energigjenvinning av restavfall fra husholdning og næring for HAF. Kontrakten startet 01.04.2018, og gjelder en årlig mengde på ca. 5.000 tonn. Kontraktens periode er 3 år med mulighet å prolongere i 1 år + 1år.

Publisert 4. mai 2018

Helgeland Avfallsforedling er et interkommunalt avfallsselskap eid av de seks helgelandskommunene Hemnes Kommune, Lurøy Kommune, Nesna Kommune, Rana Kommune, Rødøy Kommune og Træna Kommune. HAF håndterer avfall fra alle seks kommuner og samler inn ca. 10.000 tonn restavfall i løpet av året.

Tildelingskriteriene for å vinne var basert på det tilbudet som hadde den beste score, basert på følgende kriterier: Pris 80 % (oversikt over enhetspriser), og kvalitet 20 % (bl.a. generell kvalitet på leveransen, transportløsning og kapasitet på forbrenningsanlegg). Det var 3 leverandører som leverte tilbud, og Rekom fikk beste totalscore.