English Norsk

Rekom vant tilbudskonkurranse på avsetning av returflis for Avfall Sør AS.

Rekom er nå i gang med ny kontrakt på avsetning av returflis for Avfall Sør AS. Kontrakten gjelder en mengde på 4-6000 tonn som skal transporteres med båt til en av Rekoms mange solide nedstrømsløsninger for returtre.

Publisert 29. november 2017

Avfall Sør AS er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Sogndalen, Søgne og Vennelsa for å drive renovasjonsvirksomhet i regionen.

Oppdraget omfatter transport av returflis som eksporteres med båt til energigjenvinning i Sverige. Kontrakten har et omfang på cirka 4-6000 tonn returflis og avtalen løper til 01.08.2018