English Norsk

Rekom vant tilbudskonkurranse på kverning og avsetning av treavfall for MAREN Kommuneservice AS.

Rekom vant tilbudskonkurranse på kverning og avsetning av treavfall for Maren Kommuneservice AS. Kontrakten gjelder en mengde på av ca. 10 000 kubikk med trevirke og hogging av ca. 2 000 kubikk hage/park som skal eksporteres til energigjenvinning i Sverige

Publisert 29. november 2017

Maren kommuneservice AS eies av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal og har ansvaret for den kommunale og konkurranseutsatte avfallsbehandlingen i regionen.

Det var til sammen to tilbydere med i anbudskonkurransen. Maren Kommuneservice AS tildelingskriterier var basert på bakgrunn av hvilket tilbud som hadde beste forhold mellom pris og kvalitet.

Avtalen omfatter kverning, transport og avsetning av ca. 10 000 kubikk med trevirke og hogging av ca. 2 000 kubikk hage/park. Trevirket skal eksporteres med båt til energigjenvinning i Sverige. Avtalen trer i kraft i desember 2017 og løper ut april 2018.