English Norsk

Rekom vant restavfallsanbud for GIR og SOR

Rekom vant anbudet fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) og Solør Renovasjon IKS (SOR) for transport og energigjenvinning av restavfall. Kontrakten gjelder en årlig mengde på cirka 15 000 tonn, og varer i ett år med mulighet til forlengelse på opptil tre år.

Publisert 4. mai 2017

– Vi er glade for å ha levert et konkurransedyktig tilbud, og ser frem til et godt samarbeid med GIR og SOR, sier salgssjef Sør/Øst/Vest i Rekom Ståle Gulestøl.

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) er eid av kommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Åsnes og Grue.

Tildelingskriteriene for å vinne anbudet var pris (vektet 80 %), transportavstand (vektet 15 %) og energiutnytting (vektet 5 %). Det var totalt tre leverandører som leverte tilbud, og Rekom fikk best totalscore.

Oppdraget omfatter transport og energigjenvinning av restavfall fra husholdning, gjenvinningsstasjoner og næringsvirksomhet fra SOR og GIRs anlegg i henholdsvis Solør og Glåmdal. Kontrakten har et omfang på cirka 15 000 tonn restavfall hvert år. Avtalen har en lengde på ett år, og kan forlenges i tre år med ett år av gangen.