English Norsk

Styrt avvikling av Rekom AS

Generalforsamlingen i Rekom AS besluttet 9. oktober 2019 en styrt avvikling av Rekom AS.

Publisert 10. oktober 2019

Rekom AS har meldt fra til Foretaksregisteret om at selskapet skal avvikles, og dette vil bli kunngjort av Foretaksregisteret.
Leif Magne Hjelseng er daglig leder og styreleder i avviklingsstyret, Erik-Andre Sølberg er kontaktperson og prokura.

For nærmere informasjon se vedlagte brev:
Brev til våre samarbeidspartnere 10.10.19