English Norsk

Oppdrag om impregnert trevirke for Follo Ren

Rekom er nå i gang med et toårig oppdrag for containerhold, transport og mottak/behandling av impregnert trevirke for Follo Ren IKS. Årlig mengde er estimert til cirka 1200 tonn.

Publisert 19. januar 2017

Kontrakten med Follo Ren IKS omfatter containerhold for innsamling av impregnert trevirke på tre gjenvinningsstasjoner samt transport og forskriftsmessig mottak og behandling av det impregnerte trevirket.

– Vi takker Follo Ren IKS for tilliten, og er allerede godt i gang med oppdraget. Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sier Tine Lekve, Head of Sales Downstream i Rekom.

Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap som sørger for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall for deltakerkommunene. Kommunene i selskapet er Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

Det var til sammen fem tilbydere med i anbudskonkurransen. Follo Ren IKS sitt tildelingskriterie var laveste pris. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2017, og har en lengde på to år med opsjon om ytterligere 1 + 1 år.