English Norsk

Våre tjenester

Vi tilbyr transporttjenester, forbrenning med energigjenvinning, og
resirkuleringstjenester for et bredt spekter av avfallsprodukter.

Rekom har et kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001-  og 14001-standard, og er sertifisert innenfor begge systemene av Bureau Veritas.

Kvalitetssikringssystemet ivaretar alle områdene og er en integrert del av hverdagen i Rekom. Systemet sikrer en kvalitet i arbeidet i alle ledd. Rekom er i stadig utvikling og bruker innspill fra interessenter og samarbeidspartnere til å bli bedre.