English Norsk

Våre tjenester

Vi tilbyr transporttjenester, forbrenning med energigjenvinning, og
resirkuleringstjenester for et bredt spekter av avfallsprodukter.

Rekom har et kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001- standard.
Med dette vil vi lettere kunne sikre kvalitet i arbeidet vi utfører.