English Norsk
gjenvinning

Gjenvinning

I Rekom administrerer vi leveranser av flere hundre tusen tonn til gjenvinning hvert år.

Vi samarbeider med mottaksanlegg som benytter ressurser i avfallet til å lage nye produkter, fjernvarme eller elektrisitet.

Fjernvarme brukes i boliger og næringsbygg, og erstatter bruk av alternativ oppvarming som for eksempel oljefyringsanlegg.w