English Norsk
energigjenvinning

Kjøp & salg

De største produktområdene vi omsetter er restavfall til energigjenvinning, papir, papp og trevirke.

Vi betjener både oppstrøms -og nedstrømskunder, og sørger for at leverandører av avfall får en stabil og tilpasset avsetning på produktene sine.

Vi er opptatt av å finne løsninger som er effektive, trygge og lønnsomme.