English Norsk

Transport & logistikk

Sammen med våre logistikkpartnere tilbyr vi transportløsninger for vei, jernbane og sjø.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye relasjoner i transportmarkedet, og er alltid på jakt etter nye logistikkløsninger.

For å oppnå de mest miljøvennlige og kostnadseffektive løsningene, opererer Rekom i et returtransportmarked. Det betyr at lastebiler og skip som leverer avfall til gjenvinningsanlegg ikke returnerer med tomme lasterom.